2007. Fiume - magyar szemmel...
   
 
Kormányzói palota
Postapalota
Vasútállomás
Modello palota
Magyar Királyi Tengerészeti Akadémia
Színház
Kikötő
Vámpalota
Corso
Várostorony
Adria palota
Deák fasor
Magyar Tengerészeti Hatóság
Magyar Királyi Törvényszék
Kivándorlók szállodája
Iskolák
Ipar
Kikötői tárházak
Szállodák
Városháza
Zsinagógák
Kőolajfinomító
Kezdőlap
 

Vukovics Sebő. A reformkori liberális ellenzék tagja, igazságügyminiszter. Temes megyei földbirtokos család fia. Mint fiatal jogász tagja a Lovassy-féle Társalkodási Egyletnek, ezért eltiltották az ügyvédi vizsgától és közhivatal viselésétől. Az 1840-es amnesztia után mint Temes vm. első alispánja a liberális ellenzékhez csatlakozott. 1848-ban a kisbecskereki kerület ogy.-i képviselője, máj. 27-től temesközi kir. biztos, majd a délvidék főkormánybiztosa, a délvidéki védekező harcok egyik tevékeny szervezője. Szemere kormányában igazságügyminiszter 1849. máj. 2-től aug. 11-ig. A forradalom bukása után egy ideig Mo.-on bujdosott, majd külföldre menekült. Haynau vésztörvényszéke távollétében halálra ítélte. 1856-ban Londonban fejezte be emlékiratait. A kiegyezés után 1869-ben hazatért és Bács vm. egyik választókerületének ogy-i képviselője lett.