2007. Fiume - magyar szemmel...
   
   
Kormányzói palota
Postapalota
Vasútállomás
Modello palota
Magyar Királyi Tengerészeti Akadémia
Színház
Kikötő
Vámpalota
Corso
Várostorony
Adria palota
Deák fasor
Magyar Tengerészeti Hatóság
Magyar Királyi Törvényszék
Kivándorlók szállodája
Iskolák
Ipar
Kikötői tárházak
Szállodák
Városháza
Zsinagógák
Kőolajfinomító
Kezdőlap
 

Ha Fiume magyar vonatkozású emlékeit keressük, nem hagyhatjuk a város korabeli iparát sem említés nélkül. Annál inkább, sem minthogy a monarchia legjelentősebb forgalmú kikötője lévén már ebben az időben is jelentős helyi iparral rendelkezett Fiume és az itt élő magyarajkú társadalomvezető-, hivatalnoki- és munkásrétegének  jelenléte  is inkább ehhez kötődött szorosabban. A város torpedógyára és olajfinomítója európai jelentőségű volt továbbá hajó- és cukorgyára, dohány és rizshántoló üzeme valamint papír-, gáz-, konyak-, hordó-, szappan-, műtrágyagyára a tengeri kereskedelem lehetőségeit kihasználva települt a városba. Az ipari beruházások többnyire osztrák, magyar, olasz vagy angol tőkebefektetéssel működtek, de a legjelentősebbeket, úgy mint a teljes kikötő vagy vasúthálózat kiépítését maga Budapest eszközölte. A  régmúlt ipari létesítményeinek jelentős része mára már szintén eltűnt, elnyelte a huszadik század ráépülő új, modern ipari tömege, de ami megmaradt, azt érdemes lenne felkutatni. Álljon itt mementóként néhány kép az egykori torpedógyárról:

Az oldal tetejére